pondělí 29. dubna 2019

CSR - společenská odpovědnost podniků

Pojem CSR začíná nabývat hodně na svém významu. Jednak je zakotven v českých technických normách pod číslem ČSN 01 0391, dále pak se o něm již začínají zmiňovat učitelé na středních školách a v neposlední řadě se o něm začínají publikovat články v novinách a odborných časopisech. Raketově roste i počet firem, které se k tomuto systému dobrovolně přihlašují pro zvýšení své atraktivity mezi konkurencí.

Málokdo ví......
Ne každý si uvědomuje, že jde o velmi vážnou věc. Nelze donekonečna plundrovat své prostředí, vysávat z trhu peníze na nový bazén a auto. Cílem podnikání nesmí být snaha o co nejnižší daň, ale snaha o dosažení zisku. Zisku, který pak lze použít pro dobrou věc a na podporu těch, kteří zisku nemohou, nebo neumějí dosáhnout. Jde o podporu k naplnění celospolečenské smlouvy, která udržuje při existenci celou naší společnost a kulturu.
Společnost, která přestane naplňovat celospolečenskou smlouvu ztrácí právo na svou existenci, jak se historicky už nejednou ukázalo. Proto k postupu podle přijaté normy je třeba přidat vlastní přesvědčení, kus vlastenectví a odvahy vychovávat i ty druhé a zejména potomky v rámci kulturních tradic a potřeb společnosti ve které budou žít a jednat s námi, s těmi, kdo je na život připravili.
Kdo tohle dokáže, velmi snadno se vyrovná i s podmínkami popsanými v dokumentu nazvaném Corporate Social Responsibility, zkráceně CSR.

Pomůžeme Vám nastavit systém řízení managementu společenské odpovědnosti. Bez Váhání se na nás obraťte a poskytneme Vám bezplatnou konzultaci.

Žádné komentáře:

Okomentovat